Sobre el Blog

Aquest blog té una nova imatge i nous continguts des del curs 2014-2015. Se li dóna forma des de la Vicedirecció de l'IES Platja Sant Joan, ja que aquest càrrec ostenta la Direcció del Departament d'Activitats Extraescolars i Complementàries del centre.
Des del curs 2013-2014 (encara en la seua versió anterior) el seu responsable és Miquel Tribaldos, vicedirector i professor del Departament de Valencià. Des de l'actual bloc es pot accedir, mitjançant un enllaç, al bloc anterior, creat per l'anterior vicedirectora, Mª Antonia Moreno, el qual arreplega les activitats del centre des del curs 2007/2008 fins al 2013/2014.

El nostre bloc va dirigit a tots els que constituïm la comunitat educativa de l'IES Platja Sant Joan: professorat, alumnat, famílies i personal no docent, i en ell volem arreplegar totes les activitats que realitzem en el nostre centre, l'IES Platja Sant Joan d'Alacant, a més d'oferir enllaços d'interès per a accedir a l'agenda cultural de la ciutat d'Alacant i a la informació i oferta d'activitats de les regidories de joventut i educació.
Esperem que el disfruteu.

Este blog tiene una nueva imagen y nuevos contenidos desde el curso 2014-2015. Se le da forma desde la Vicedirección del IES Playa San Juan, ya que este cargo ostenta la Jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias del centro.

Desde el curso 2013-2014 (aún en su versión anterior) su responsable es Miquel Tribaldos, vicedirector y profesor del Departamento de Valenciano. Desde el actual blog se puede acceder, mediante un enlace, al blog anterior, creado por la anterior vicedirectora, Mª Antonia Moreno, el cual recoge las actividades del centro desde el curso 2007/2008 hasta el 2013/2014.

Nuestro blog va dirigido a todos los que constituimos la comunidad educativa del IES Playa San Juan: profesorado, alumnado, familias y personal no docente, y en él queremos recoger todas las actividades que realizamos en nuestro centro, el IES Playa San Juan de Alicante, además de ofrecer enlaces de interés para acceder a la agenda cultural de la ciudad de Alicante y a la información y oferta de actividades de les concejalías de juventud y educación.
 Esperamos que lo disfrutéis.